Croeso i wefan Ysgol Brynrefail

"Y Byd i'n Disgyblion a Disgyblion i'n Byd"

Rydym wedi darparu gwybodaeth ddefnyddiol ar eich cyfer ar dudalennau’r wefan, ac edrychwn ymlaen at rannu newyddion am yr ysgol a'r disgyblion, ynghyd â'r gymuned, gyda chi.

 

Newid yn y dyddiau Hyfforddiant Mewn Swydd

Golygai hyn mai diwrnod cyntaf y flwyddyn i ddisgyblion fydd Dydd Gwener, Medi’r 2il, 2016 - cliciwch yma am fwy o wybodaeth

poster

Arddangosfa Celf

Mae’r Adran Gelf wedi bod digon ffodus eleni i gael cyfle i arddangos gwaith Celf disgyblion yng nghaffi Menter Fachwen, Llanberis.

Cliciwch yma fam fwy o wybodaeth

Ethol Dau Gynrychiolydd Rhieni ar Gorff Llywodraethu Ysgol Brynrefail - cliciwch yma

Papur enwebu - cliciwch yma

Ceisiadau Chweched Dosbarth

Cais am Fynediad 2016/17 - cliciwch yma

Pynciau Dewisol CA5 - cliciwch yma

DATGANIAD I RIENI - YMDDEOLIAD Y PRIFATHRO - cliciwch yma

CALENDR YSGOL 2016-2017 - cliciwch yma


 

 

 

Chwilio


Cyswllt

YSGOL BRYNREFAIL
Llanrug, Caernarfon, Gwynedd LL55 4AD
[t] 01286 672381
[f] 01286 672066
Cysylltu a Map. Cliciwch yma…