Fforwm

"Y Byd i'n Disgyblion a Disgyblion i'n Byd"

CYNRYCHIOLWYR FFORWM DISGYBLION/MYFYRWYR
2011-2012

 

 

Bl. 7
Gethin Thomas
7S
Magi Tudur
7I
Bl. 8
Lia Mitchell
8E
Owain Gibbard
8E
Bl. 9
Rhydian Price
9S
Katie Lloyd
9S
Bl. 10
Sian Williams
10E
Robat Griffiths
10O
Bl. 11
Huw Owen
11IT
Erin Ynyr
11T
Bl. 12
Tudur Williams
12.3
Gwen Thomas
12.3
Bl. 13
Gwenno Gibbard
13.1
Gethin Griffiths
13.1

 

fforwm Pob hanner tymor y mae’r Fforwm Disgyblion yn ymgynnull lle y mae cynrychiolwyr y saith blwyddyn o ddisgyblion yn cael cyfleu i drafod materion ...
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma.