Eisteddfod

"Y Byd i'n Disgyblion a Disgyblion i'n Byd"

Rhennir y disgyblion i bedwar tŷ sef Eilian, Elidir, Eryri a Gwyrfai ac mae cystadlaethau rhyngddynt mewn pêl-droed, hoci, athletau, ac wrth gwrs, fe gynhelir eisteddfod yr ysgol.

 

Eisteddfod Ysgol Brynrefail 2013

eisteddfodWedi hoe fechan am flwyddyn dychwelodd eisteddfod yr ysgol i'r calendr - a hynny gydag arddeliad.

Trwy gydol misoedd Medi a Hydref roedd yr ysgol yn un pair o brysurdeb gyda'r chweched dosbarth yn arwain y tai yn yr ymarferion ar gyfer yr wythnos fawr.

Roedd bob cornel o'r ysgol yn cael ei melynu gan Eilian, ei chochi gan Eryri, ei gwyrddio gan Elidir a'i glasu gan Wyrfai.

Erbyn yr ugeinfed o Hydref roedd pawb yn barod am yr wythnos gyffrous oedd o'u blaenau. Cafwyd rhagbrofion, gwrandawiadau, cystadlaethau Llythrennedd, Rhif a TCh ymhob adran ar draws yr ysgol, a choronwyd y cyfan gan y bwrlwm aruthrol ar ddiwrnod yr eisteddfod ei hun - Ddydd Iau, Hydref 24ain....

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Cliciwch yma am restr o dlysau'r Eisteddfod

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

gethin griffiths

ENILLYDD Y GADAIR

Enillydd y Gadair yn Eisteddfod Brynrefail eleni oedd Gethin Griffiths sy’n hanu o bentref Bethel ....

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 

alaw prys

TLWS Y LLENOR IFANC- ALAW PRYS

Enillydd ‘Tlws Y Llenor Ifanc’ eleni oedd Alaw Prys o bentref Bethel ac sydd ym mlwyddyn 9 yn Ysgol Brynrefail .....

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 

arron hughes

PRIF GYSTADLEUAETH CELFYDDYD

Ennillydd – Arron Hughes Blwyddyn 13

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 

enillwyr tlysau 1

ENILLWYR TLYSAU

Tlws Emma Bernard, Mwyaf o farciau o flaenllaw’r Eisteddfod, Tlws Ffrangeg a Mwyaf o farciau llwyfan blynyddoedd 7-9

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 

ennillwyr tlysau 2

ENILLWYR TLYSAU

Tlws Rhyddiaeth Saesneg, Tlws Technoleg, Tlws mwyaf o farciau llwyfan Bl.10-13, Tlws y Llenor Ifanc

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 

y beirniaid

Y BEIRNIAID

Beirniad y cystadlaethau llenyddol, cerdd a llefaru eleni yw Huw Foulkes ....
Cyd-feirniad Huw yw Trystan Ellis Morris ....

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 

******************************************

Lluniau o Eisteddfod Ysgol Brynrefail 2011

 

 

 

 

dawns flodau

Addurnwyd seremoni’r cadeirio eleni gan berfformiad swmpus genethod Ysgol Dolbadarn yn dawnsio'r ddawns flodau.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 

beirniaid

Beirniad y cystadlaethau llenyddol eleni oedd Mr Richard Lloyd Jones.

Beirniad Cerdd oedd Catrin Angharad Roberts o Lanbedrgoch, Ynys Môn

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

 

William Lamb

William Lamb
Enillydd y Tlws am Mwyaf o Bwyntiau o flaenllaw’r diwrnod yr Eisteddfod. ( Dyma'r ail flwyddyn yn olynol I William ennill y tlws hwn)
Enillydd yr ornest Mathemateg blwyddyn 7-9.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 

Gethin Griffiths

Gethin Griffiths
Enillydd y Tlws am Mwyaf o Bwyntiau o flaenllaw’r diwrnod yr Eisteddfod. ( Dyma'r ail flwyddyn yn olynol I William ennill y tlws hwn)
Enillydd yr ornest Mathemateg blwyddyn 7-9.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 

Daniel Taylor

Daniel Taylor
nillydd Mwyaf o Farciau Llwyfan Blynyddoedd 10-13
Enillydd Y Tlws Offerynnol
Ail yng Nghystadleuaeth Y Gadair 2010

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 

Canlyniadau Llwyfan 2010 - cliciwch yma

 

Mared Ynyr

.

Enillydd Tlws yr Ifainc eleni oedd Lili, ac yn y llun gwelir Lili sef Mared Ynyr o flwyddyn 9 yn eistedd yn hedd ei chadair.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

 

Lois Jones

.

Enillydd y gadair eleni, ac i’w gweld yn eistedd yn hedd ei chadair, yw Loisi Poisi sef Lois Jones, Blwyddyn 13.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.