Llythyrau Rhieni

"Y Byd i'n Disgyblion a Disgyblion i'n Byd"

08.02.17 Llythyr Noson Opsiynau Chweched Dosbarth - cliciwch yma

 

01.02.17 Llythyr Dewisiadau Blwyddyn 10 - cliciwch yma

 

14.10.16 Llythyr Presenoldeb Hydref 2016 - cliciwch yma

 

09.09.16 Clwb Gwaith Cartref ar ôl Ygsol - cliciwch yma

 

18.07.16 Newid yn y dyddiau Hyfforddiant Mewn Swydd

Golygai hyn mai diwrnod cyntaf y flwyddyn i ddisgyblion fydd Dydd Gwener, Medi’r 2il, 2016 - cliciwch yma

13.07.16 Ethol Dau Gynrychiolydd Rhieni ar Gorff Llywodraethu Ysgol Brynrefail - cliciwch yma

Papur enwebu - cliciwch yma

 

15.03.16 DATGANIAD I RIENI - YMDDEOLIAD Y PRIFATHRO - cliciwch yma

 

08.03.16 Gwersi Mathemateg Ychwanegol i Bl. 11 - cliciwch yma

 

14.05.15 Profion darllen a rhifedd yng Nghymru - cliciwch yma

 

11.05.15 Llythyr Holi Barn Rhieni 2015 - cliciwch yma

 

10.03.15 Gwersi Mathemateg Ychwanegol yn ystod gwyliau Pasg a Sulgwyn - cliciwch yma

 

30.01.15 Gwersi Mathemateg ychwanegol i ddisgyblion Bl 11 - cliciwch yma

 

08.01.15 Adroddiad Cadarnhaol i Ysgol Brynrefail gan Arolygwyr Estyn - cliciwch yma

 

08.01.15 Arolwg Ysgol Brynrefail - Adroddiad Estyn - cliciwch yma

 

 

28.11.14 Hysbysiad Cosb Sefydlog ar gyfer Absenoldebau Anawdurdodedig - cliciwch yma

 

20.11.14 Llythyr i rhieni , Llenyddiaeth Saesneg Bl 10 - cliciwch yma

 

14.11.14 Llythyr i rhieni , hawl i ofyn am Gyfarfod Llywodraethwyr - cliciwch yma

 

15.05.14 Cynllun Hyfforddiant Offerynnol 2014/2015 - cliciwch yma


08.05.14 Gwersi Ychwaegnol Mathemateg Blwyddyn 11 - cliciwch yma

 

02.05.14 Alton Towers 2014
Llythyr - cliciwch yma
Ffurflen Caniatad - cliciwch yma

 

27.03.14 Llythyr Pennaeth Addysg at Rieni Disgyblion Ysgol Brynrefail - cliciwch yma

 

26.03.14 Canlyniad ymweliad Estyn - cliciwch yma

 

04.02.14 Noson Rhieni Blwyddyn 9 ar Chwefror 11 - cliciwch yma

 

03.02.14 Datganiad gan Cadeirydd y Corff Llywodraethu - cliciwch yma

 

11:10:13 Eich hawl i ofyn am gyfarfod gyda Chorff Llywodraethu’r Ysgol - cliciwch yma

30:09:13 At Rieni/Warcheidwaid Disgyblion fydd yn Trosglwyddo i Flwyddyn 7 Ysgol Brynrefail ym mis Medi 2014 - cliciwch yma

12:09:13 Presenoldeb Disgyblion - cliciwch yma

04:09:13 Ethol Cynrychiolydd Rhieni ar Gorff Llywodraethu'r Ysgol - cliciwch yma


26:06:13

Wythnos Sgiliau Blwyddyn 7 - cliciwch yma
Wythnos Sgiliau Blwyddyn 8 - cliciwch yma
Wythnos Sgiliau Blwyddyn 9 - cliciwch yma
Wythnos Sgiliau Blwyddyn 10 - cliciwch yma


08:05:13 Prom Blwyddyn 11 / Gwersi Adolygu -
cliciwch yma


30:04:13 Cynllyn Hyfforddiant Offerynnol 2013-2014 -
cliciwch yma


25:04:13 Profion Darllen a Rhifedd Blwyddyn 7-9
- cliciwch yma


09:04:14 Cyngor am y Frech Goch
- cliciwch yma


19:03:13 Prom Blwyddyn 11
- cliciwch yma


18:03:13 Adran Gymraeg - Sesiwn Adolygu Llenyddiaeth
- cliciwch yma


18:03:13 Adran Mathemateg - Gwersi Ychwanegol
- cliciwch yma


CYFARFOD RHIENI BLWYDDYN 7 NOS FAWRTH 19:03:13 (4:00pm - 6:00pm)
- cliciwch yma
System Apwyntiadau - cliciwch yma
Amserlen - cliciwch yma


Wythnos Sgiliau Blwyddyn 7 2013 - cliciwch yma


Raffl Pasg 2013 Cyfeillion Ysgol Brynrefail
- gwobrau sylweddol a'r elw tuag at bws mini newydd i'r ysgol - cliciwch yma


Loteri Ysgol Brynrefail
- cliciwch yma


Standing Order a ffurflen Direct Debit
- cliciwch yma


Gwersi Mathemateg

Mae'r Adran Fathemateg yn trefnu gwersi ychwanegol i ddisgyblion Bl 11 sydd yn sefyll arholiAd TGAU - cliciwch yma


Disgyblion fydd yn Trosglwyddo i Flwvddvn 7 ym Medi 2013 - cliciwch yma

Polisi Asesu a Pholisi Gwaith Cartref
Mae’r ysgol wedi sefydlu Polisi Asesu a Pholisi Gwaith Cartref newydd - cliciwch yma

Clwb Blasu
Fel rhan o waith eu BAC mae pedwar aelod o'r chweched dosbarth yn rhedeg clwb ar ôl ysgol i ddisgyblion blwyddyn 7 - cliciwch yma

ETHOL DAU GYNRYCHIOLYDD RHIENI AR GORFF LLYWODRAETHU'R YSGOL 25:09:12 - cliciwch yma

Parcio Ceir Rhieni o Gollwng/Codi Disgyblion
Mae'r drefn yma yn yr ysgol o ran parcio ceir a gollwng/codi disgyblion yn/o'r ysgol
wedi ei sefydlu a'i hadolygu - cliciwch yma

WYTHNOS SGILIAU BLWYDDYN 7
Trefniadau'r wythnos sgiliau sy'n digwydd yn yr ysgol yn ystod yr wythnos Mawrth 27 i'r 3Oain - cliciwch yma

Clwb Gwaith Cartref Ôl Ysgol 05:03:12 - cliciwch yma

Holi Barn Rhieni 20:02:12 - cliciwch yma

Raffl Pasg Cyfeillion Ysgol Brynrefail - elw tuag at bws mini newydd i'r ysgol - cliciwch yma

Cyfeillion Ysgol Brynrefail - ymuno a'r cynllun 'easy fundraising' - cliciwch yma

Llythyr atgoffa Noson Rhieni Bl. 11 - 4:00-6:00yh ar nos Fawrth, Ionawr 31, 2012 - cliciwch yma

CLWB 100 CYFEILLION YSGOL BRYNREFAIL - cliciwch yma

Arholiadau Mewnol Blwyddyn 11 - Rhagfyr 2011 - cliciwch yma

Diogelwch ar y Rhyngrwyd - cliciwch yma