Mabolgampau

"Y Byd i'n Disgyblion a Disgyblion i'n Byd"

Mabolgampau 2014

Eryri a Orfu!

Eryri a orfu

Ar ôl diwrnod hir a chaled o gystadlu brwdfrydig roedd dim ond 42 o farciau rhwng cyntaf ac ail ond Eryri a orfu ym Mabolgampau'r ysgol eleni gyda chyfanswm o 1193 o bwyntiau.
Ac ar ddiwedd y dydd cafodd Sioned Phillips a Gwion John, capteiniaid Eryri, y fraint o godi tlws y tîm buddugol.

 

 

 

 

Pencampwyr!

Pencampwyr

Victor a Victrix Ludorum yw’r enw Lladin am "enillydd y gemau." Mae fel arfer yn dlws ac sy’n cael ei gyflwyno i’r unigolyn llwyddiannus, neu gystadleuydd mewn digwyddiad chwaraeon. Mae'n draddodiadol ar rai diwrnodau chwaraeon ysgolion ym Mhrydain. Mae fel arfer yn cael ei gyflwyno i'r athletwr / wraig  sydd wedi ennill y rhan fwyaf o ddigwyddiadau neu sydd wedi cronni'r pwyntiau mwyaf drwy gystadlu mewn llawer o ddigwyddiadau.
Eleni ym mabolgampau Ysgol Brynrefail Mair Loxton yw’r Victrix Ludorum a hithau wedi cronni'r pwyntiau mwyaf yng nghystadleuaeth y merched.
Rhannwyd tlws y Victor Ludorum rhwng Ifan Mansoor (chwith) a Siôn Alun ( dde) ddaeth yn gyfartal ar ôl diwrnod brwdfrydig o gystadlu.

 

Cliciwch yma i weld y lluniau

------------------------------------------------------------------------------------------------

Mabolgampau 2013

2 berson gyda cwpanAr ddydd Gwener 17eg Mai 2013 fe ddathlwyd y Mabolgampau blynyddol ar gaeau Ysgol Brynrefail. Er bod tywydd braidd yn oer ar ddechrau’r bore yr oedd y cystadlu yn frwdfrydig o’r dechrau cychwyn, gyda’r dorf, nad oedd yn cystadlu, yn cefnogi ffrindiau a’u tai yn frwdfrydig.

Fe welwyd rasys agos, neidio hir ag uchel gyda’r cystadleuwyr yn ymdrechu eu gorau, gwaywffyn oedd yn chwipio mor bell eu bod yn beryg bywyd !

Ac agos iawn y bu hi eleni rhwng y tai ond Eilian a orfu gyda chyfanswm o 1010 o bwyntiau. Agos iawn fu hi rhwng y tai eraill gyda Gwyrfai yn gorffen ag 881, Eryri 853 ac Elidir ag 827.

Arc ar ddiwedd y dydd felly'r Capteiniaid buddugol Alaw Prys a Dafydd Llywelyn gafodd y fraint o godi’r gwpan.

Cliciwch yma i weld y lluniau

------------------------------------------------------------------------------------------------

Am Ganlyniadau Mabolgampau 2011 - cliciwch yma.