Mudiadau

"Y Byd i'n Disgyblion a Disgyblion i'n Byd"

Clwb ‘Refail

Gwanwyn 2010

01286 672381

Sefydlwyd CLWB ‘REFAIL i hybu’r defnydd o adnoddau Ysgol Brynrefail a lleoliadau eraill yn nalgylch yr ysgol er mwyn gwneud defnydd o’r cyfleusterau sydd ar gael i bwrpas chwaraeon.  Gwneir defnydd o’r amser rhwng 4.00pm a 6.00pm yn bennaf.

Ceir ffurflen gais gyda’r rhaglen hon.  Rhaid ei dychwelyd i Ysgol Brynrefail erbyn DYDD IAU, 21..1..10
Sieciau yn daladwy i ‘Ysgol Brynrefail’

PEL-RWYD

Oed: Blwyddyn 3 – 6 (Cymysg)
Lleoliad: Neuadd Chwaraeon, Ysgol Brynrefail
Dyddiadau: Mawrth – 7 gwers (i ddechrau 26.1.10)
Amser: 4.30 – 5.30 pm

Cost: £ 10.50

GYMNASTEG

Oed: Blwyddyn 2 – 6 (Cymysg)

Lleoliad: Campfa, Ysgol Brynrefail
Dyddiadau: Gwener – 7 gwers (i ddechrau 30.1.10)
Amser: 4.00 – 6.00 pm(Cynhelir 2 wers, un awr yn unol â’r gallu)

Cost: £10.50

NI CHYNHELIR Y CYRSIAU YN YSTOD WYTHNOS YR HANNER TYMOR – (15.2.10 – 19.2.10)

Am fwy o wybodaeth cliciwch yma.