Pwy di pwy

"Y Byd i'n Disgyblion a Disgyblion i'n Byd"

Staff Yr Ysgol 2015-2016

Uwch Dîm Rheoli

Mr Eifion Jones - Pennaeth
Mrs Ellen A Williams - Dirprwy Brifathro
Mr Arwyn Williams - Dirprwy Brifathro
Mrs Gwenno Bebb - Pennaeth Cynorthwyol
Mr Elfed Williams - Pennaeth Cynorthwyol

Pennaethiaid Blwyddyn

Mrs Anwen M Edwards - Pennnaeth Blwyddyn 7
Mr Siôn O Jones - Pennnaeth Blwyddyn 8
Mr Nia R Williams - Pennnaeth Blwyddyn 9
Miss Melanie Guillemin - Pennnaeth Blwyddyn 10
Mrs Sian Harris - Pennnaeth Blwyddyn 11
Mrs Sioned W Roberts - Pennnaeth Blwyddyn 12-13

Staff Addysgu

Mrs Catherine F Bailey - Pennaeth Saesneg
Mr Iwan Barker-Jones - Pennaeth Dyniaethau : Pennaeth Hanes/Add Grefyddol
Miss Catrin Davies - Gwyddoniaeth , Bywydeg ac Iechyd a Gofal
Mr Gareth Davies - Mathemateg ac Addysg Gorfforol
Mrs Llinos Dobbins - Pennaeth Addysg Gorfforol
Mrs Anwen M Edwards - Pennaeth Cerdd
Dr Gareth S Evans - Pennaeth Ffiseg
Mrs Sharon Griffith - Cyd-gysylltydd Anghenion Dysgu Ychwanegol
Mr Paul P Griffiths - Pennaeth y Gyfadran Technoleg a Cydlynydd TGC
Miss Melanie Guillemin - Pennaeth Ieithoedd Tramor Modern
Mrs Sian A Harris - Cyd-gysylltydd Gyrfaoedd a Profiad Gwaith
Ms Gweno V Hughes - Cymraeg : Cyd-gysylltydd BAC Cymraeg CA4
Mrs Jennifer C Hughes - Technoleg a Pennaeth Celf
Miss Lisa M Hughes - Mathemateg a Gwyddoniaeth
Ms Sheila Hughes - Saesneg
Dr Beverly A Humphreys-Jones - Pennaeth Gwyddoniaeth : Pennaeth Cemeg
Mr Nidian C Huws - Addysg Gorfforol a Technoleg Gwybodaeth
Mrs Catrin W Jones - Cymraeg : Cyd-gysylltydd BAC Cymraeg 16+
Mrs Hayley G P Jones - Mathemateg
Miss Samantha Jones - Ieithoedd Tramor Modern
Mr Siôn O Jones - Athro Cynhwysiad
Ms Iona McDermont - Saesneg
Miss Catrin H Morris - Saesneg
Mr R Dylan Parri - Daearyddiaeth, Hanes a Technoleg Gwybodaeth
Mrs Anwen Powell - Economeg y Cartref
Miss Alaw Ll Roberts - Mathemateg
Mr Dylan W Roberts - Technoleg a Celf
Mrs Einir Roberts - Cerdd, Cymraeg ac Ast. Crefyddol
Mrs Lowri W Roberts - Pennaeth Cyfadran Cymraeg/Saseneg a Pennaeth Cymraeg
Miss Marian E Roberts - Pennaeth TGC, Ast. Busnes a Iechyd a Gofal
Mr R Elfyn Roberts - Pennaeth Daearyddiaeth
Mrs Sioned W Roberts - Gwyddoniaeth : Cemeg
Dr Ruth A Sharrock - Pennaeth Bywydeg
Mr Arwel V Stephen - Pennaeth Mathemateg
Miss Catrin H Williams - Cymraeg a Saesneg
Mrs Elin L Williams - Cymraeg a Saesneg
Ms Hayley L Williams - Addysg Grefyddol
Mr John Ll Williams - Gwyddoniaeth a Ffiseg
Mrs Nia R Williams - Gwyddoniaeth a Bywydeg

Staff Ategol

Mr Kevin W Owen - Swyddog Gweinyddol
Mrs Bethan E Jones - Rheolwr Sustemau a Swyddog Arholiadau
Mrs Meryl Williams - Cymorthydd Clerigol
Mrs Rhiannon Williams - Cymorthydd Clerigol
Mrs Teleri H Pritchard - Technegydd Reprograffeg
Mr Maldwyn P Morris - Technegydd Gwyddoniaeth
Mr Ian Pritchard - Technegydd TGC/Technoleg
Mr Iwan M Lloyd - Gofalwr
Mr Ian Wyn Jones - Gofalwr
Mrs Rhiannon Evans - Goruchwylwraig Cinio
Mrs Jenna Jones - Goruchwylwraig Cinio
Miss Hannah Bright - Uwch Cymhorthydd Cynhwysiad
Mr Guto Llywelyn - Uwch Gymhorthydd Cyflenwi
Mrs Gladwen Pritchard - Cymhorthydd Dosbarth
Mrs Clare Y Hughes - Cymhorthydd Dosbarth
Mrs Caryl Owen - Cymhorthydd Dosbarth
Mrs Bethan Williams - Cymhorthydd Dosbarth
Mrs Ann M Hughes - Cymhorthydd Dosbarth
Mrs Elaine Price - Cymhorthydd Dosbarth
Mrs Liz Daniel - Cymhorthydd Dosbarth
Mrs Lynn Rowlands - Cymhorthydd Dosbarth
Mrs Maria Roberts - Cymhorthydd Dosbarth
Mr Gwion Llwyd - Cymhorthydd Dosbarth

Anogwyr Dysgu

Athrawon Cofrestru Blynyddoedd 10, 11,12 ac 13

Staff Asiantaethau Eraill

Mr Carwyn Roberts - Cyd-gysylltydd 5 x 60
Mr Michael Downey -Swyddog Datblygu Rygbi
Mrs Heather Hopkins - Cwnselydd
Mrs Angela Owen - Swyddog Lles Addysg
Mrs Bethan Jones - Nyrs Ysgol
PC Dylan Pritchard - Heddlu