Taith Weledol

"Y Byd i'n Disgyblion a Disgyblion i'n Byd"

Cyfadran Gwyddoniaeth

 

Yr Adran Gymraeg

 

Yr Adran Daearyddiaeth

 

Yr Adran Gerdd

 

Adran Addysg Gorfforol

 

Adran Gelf

 

Y Gyfadran Technoleg

 

Adran Economeg y Cartref

 

Adran TG ac Astudiaethau Busnes

 

Ffreutur yr ysgol