Eisteddfod

"Y Byd i'n Disgyblion a Disgyblion i'n Byd"

Pupils are allocated to one of four houses; Eilian, Elidir, Eryri or Gwyrfai. Competitions are arranged between them in hockey, soccer, athletics and of course at the school eisteddfod.

 

 

Eisteddfod Ysgol Brynrefail 2013 (Welsh only at this time)

eisteddfodWedi hoe fechan am flwyddyn dychwelodd eisteddfod yr ysgol i'r calendr - a hynny gydag arddeliad.

Trwy gydol misoedd Medi a Hydref roedd yr ysgol yn un pair o brysurdeb gyda'r chweched dosbarth yn arwain y tai yn yr ymarferion ar gyfer yr wythnos fawr.

Roedd bob cornel o'r ysgol yn cael ei melynu gan Eilian, ei chochi gan Eryri, ei gwyrddio gan Elidir a'i glasu gan Wyrfai.

Erbyn yr ugeinfed o Hydref roedd pawb yn barod am yr wythnos gyffrous oedd o'u blaenau. Cafwyd rhagbrofion, gwrandawiadau, cystadlaethau Llythrennedd, Rhif a TCh ymhob adran ar draws yr ysgol, a choronwyd y cyfan gan y bwrlwm aruthrol ar ddiwrnod yr eisteddfod ei hun - Ddydd Iau, Hydref 24ain....

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Cliciwch yma am restr o dlysau'r Eisteddfod

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


gethin griffiths

ENILLYDD Y GADAIR

Enillydd y Gadair yn Eisteddfod Brynrefail eleni oedd Gethin Griffiths sy’n hanu o bentref Bethel ....

Click here for more information

 

Alaw Prys

TLWS Y LLENOR IFANC- ALAW PRYS

Enillydd ‘Tlws Y Llenor Ifanc’ eleni oedd Alaw Prys o bentref Bethel ac sydd ym mlwyddyn 9 yn Ysgol Brynrefail .....

Click here for more information

 

arron hughes

PRIF GYSTADLEUAETH CELFYDDYD

Ennillydd – Arron Hughes Blwyddyn 13

Click here for more information

 

enillwyr tlysau 1

ENILLWYR TLYSAU

Tlws Emma Bernard, Mwyaf o farciau o flaenllaw’r Eisteddfod, Tlws Ffrangeg a Mwyaf o farciau llwyfan blynyddoedd 7-9

Click here for more information

 

enillwyr tlysau

ENILLWYR TLYSAU

Tlws Rhyddiaeth Saesneg, Tlws Technoleg, Tlws mwyaf o farciau llwyfan Bl.10-13, Tlws y Llenor Ifanc

Click here for more information

 

y beirniaid

Y BEIRNIAID

Beirniad y cystadlaethau llenyddol, cerdd a llefaru eleni yw Huw Foulkes ....
Cyd-feirniad Huw yw Trystan Ellis Morris ....

Click here for more information

 

******************************************

 

Photos from Eisteddfod Ysgol Brynrefail 2011

 

 

 

 

dawns flodau

Ysgol Dolbadarn perform The Flower Dance at the Eisteddfod.

Click here for more information


beirniaid

Here are the adjudicators at the Eisteddfod.

Click here for more information

 

William Lamb

William Lamb
Winner of the trophy for the most points gained in competitions prior to the day of the Eisteddfod. ( This is the second year running that William has won this award.)
Winner of the Maths competition years 7-9.

Click here for more information

 

Gethin Griffiths

Gethin Griffiths
Winner of the Emma Bernard Plate for the best recitation performance.
Chantelle in the winning sketch.
A member of the band accompanying contestants throughout the twelve hours of the eisteddfod.

Click here for more information

 

Daniel Taylor

Daniel Taylor
Winner of the most points in stage events 10-13.
Winner of the Instrumental Trophy
2nd Chair Competition 2010

Click here for more information

 

Results from the stage 2010 - click here

Mared Ynyr

.

Mared Ynyr from Year 9 won the Young Trophy at the Eisteddfod.

Click here for more information.

 

Lois Jones

.

The winner of the Chair competition this year and to be seen sitting in the peace of her chair was Loisi Poisi namely Lois Jones from year 13.

Click here for more information.