Awards Night 2013

"Y Byd i'n Disgyblion a Disgyblion i'n Byd"

NOSON GWOBRWYO Bl12 ac 13 2013

Ar ddiwedd mis Medi yr oedd neuadd Ysgol Brynrefail dan ei sang gyda disgyblion, cyn ddisgyblion, athrawon, rhieni a llywodraethwyr wedi ymgynnull i ddathlu llwyddiant disgyblion. Nid yn unig dathlu llwyddiant mewn arholiadau ond dathlu cyfraniad disgyblion ac yr ymdrechion a wnaethpwyd ganddynt i gyflawni hyd at orau eu gallu tra ym Mrynrefail.

Yn ystod y flwyddyn ysgol a fu, fe ddaeth gweithgor o athrawon ynghyd, dan arweiniad y Dirprwy Bennaeth , Mrs Elen Williams, i drafod cynnal rhyw fath o fenter lle ceid dathlu llwyddiannau academaidd. O’r hedyn gwreiddiol hwn fe ddatblygwyd noson gwobrwyo a flodeuodd i fod yn ddathliad o lwyddiannau blwyddyn 11 a blwyddyn 13.

Da oedd gweld nifer o gyn ddisgyblion blwyddyn 12 a 13, oedd wedi ymadael a’r ysgol yn yr Haf, yn ôl gyda theulu Brynrefail ynghyd a nifer o flwyddyn 12 presennol ac yn cael eu cydnabod am yr ymdrech a’r llwyddiannau a gafwyd ganddynt yn yr arholiadau.

Congratulations to all the pupils!

blwyddyn 11

 

Click here to see more photos