Sports Day

"Y Byd i'n Disgyblion a Disgyblion i'n Byd"

Sports Day 2014

Eryri Triumph

Eryri TriumphAfter a long and hard day of enthusiastic competition there were only 42 points between the teams placed first and second. It was Eryri who triumphed in this year Sports Day accumulating a points total of 1193
At the end of the day Sioned Phillips a Gwion John, Eryri house captains, had the privilege of holding aloft the winners’ trophy.

 

 

 

 

Champions

ChampionsAfter a long and hard day of enthusiastic competition there were only 42 points between the teams placed first and second. It was Eryri who triumphed in this year Sports Day accumulating a points total of 1193
At the end of the day Sioned Phillips a Gwion John, Eryri house captains, had the privilege of holding aloft the winners’ trophy.

 

 

 

Click here to see the photos

------------------------------------------------------------------------------------------------

Sports Day 2013

2 berson gyda cwpan

(Welsh only at this time)

Ar ddydd Gwener 17eg Mai 2013 fe ddathlwyd y Mabolgampau blynyddol ar gaeau Ysgol Brynrefail. Er bod tywydd braidd yn oer ar ddechrau’r bore yr oedd y cystadlu yn frwdfrydig o’r dechrau cychwyn, gyda’r dorf, nad oedd yn cystadlu, yn cefnogi ffrindiau a’u tai yn frwdfrydig.

Fe welwyd rasys agos, neidio hir ag uchel gyda’r cystadleuwyr yn ymdrechu eu gorau, gwaywffyn oedd yn chwipio mor bell eu bod yn beryg bywyd !

Ac agos iawn y bu hi eleni rhwng y tai ond Eilian a orfu gyda chyfanswm o 1010 o bwyntiau. Agos iawn fu hi rhwng y tai eraill gyda Gwyrfai yn gorffen ag 881, Eryri 853 ac Elidir ag 827.

Arc ar ddiwedd y dydd felly'r Capteiniaid buddugol Alaw Prys a Dafydd Llywelyn gafodd y fraint o godi’r gwpan.

Click here to see the photos

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

For the Sports Day results, 2011 - click here.