Cyngor Ysgol

cyngor ysgolCyngor Ysgol 2020/21

Prif Ddisgyblion: Eleri Jones, Andrew Hughes a Anest Edwards
Blwyddyn 12: Nel Jones a Deio Roberts
Blwyddyn 11: Jack Booth a Millie Williams
Blwyddyn 10: Eli Williams a Bryn Hughes
Blwyddyn 9: Logan Simkiss-Jones a Mali Hickey
Blwyddyn 8: Alaw Roberts a Rhys Pritchard


Prif DdisgyblionLlais y Dysgwr

Am fwy o wybodaeth - cliciwch yma


Prif DdisgyblionTrosglwyddo'r baton
YSGOL BRYNREFAIL
Llanrug, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4AD
[t] 01286 672381
[f] 01286 672066
twitter
teep ambassador school