logo Ysgol Brynrefail

Ysgol Brynrefail

Llun o adeilad Ysgol Brynrefail

You are: Home > News > Latest News > Prom 2022 (Welsh only)

Prom 2022 (Welsh only)


Dydd Gwener cynhaliwyd Prom blwyddyn 11 i ddathlu diwedd eu cyfnod yn yr ysgol a diwedd yr arholiadau a chyfnod anodd iawn. Roedd y 105 a ddaeth i ddathlu yn edrych yn hynod o smart ac wedi mwynhau yn ofnadwy yn yr ysgol ac wedyn yng Ngwesty’r Victoria, Lanberis.