logo Ysgol Brynrefail

Ysgol Brynrefail

Llun o adeilad Ysgol Brynrefail

You are here: Home > Pupils > School Council

School Council


Welsh only....

Prif ddisgyblion

Deio Roberts 13.3    
Nel Jones 13.1    
Gwernan Brookes 13.1    
Elis Edwards 13.3

Cynrychiolwyr Blwyddyn 12
Jack Booth 12.3    
Iona Sloan-Lewis 12.1

Cynrychiolwyr Blwyddyn 11
Erin Gwilym 11O    
Bryn Hughes 11S

Cynrychiolwyr Blwyddyn 10
Ellie Gosset 10E    
Eric Hartsuiker 10I

Cynrychiolwyr Blwyddyn 9
Ifan Evans 9E    
Jack Lawes 9N

Cynrychiolwyr Blwyddyn 8
Cadi Sion 8N    
Osian Herbert 8I

Cynrychiolwyr Blwyddyn 7
Math Gruffudd 7O    
Elin Evans 7O

Aelodau’r Pwyllgorau

Pwyllgor Lles (GB)

Jack Booth 12.3
Sophie Harte 11N
Cian Taylor-Morgan 10T
Betsan Haf 9T
Beca Bowness 8T
Math Gruffudd 7O

Nel Jones 13.1
Ianto Davies-Evans 11T
Clara Hallsworth 10O
Ifan Morris 9E (i’w gadarnhau)
Efa Roberts 7N

Kenzie Hughes 12.1
Mared Evans 11S
Alisha Griffiths 10O
Harri Williams 8O
Elliot Williamson 8S

Pwyllgor Addysg (PPG)

Deio Roberts 13.3
Rhun Pleming 11E
Awel Davies 10I
Eban Moss 9N
Egan Jones 8E

Jack Michael 7S
Sophie Roughley 12.3
Dennis Morgan 11N
Ellie Gosset 10E
Jack Davitt 9O

Morgan Rowlands 8N
Cadi Sion 8N
Tyler Deemer 10N

Pwyllgor Cymuned/Amgylchedd (LWR)

Iona Sloan-Lewis 12.1
Bryn Hughes 11S
Charlie Jackson 10S
Isabella Evans 9S
Cara Dunscombe 8I

Jack Ellis 7E
Elis Edwards 12.3
Ben Prebble 11O
Eric Hartsuiker 10I
Guto Parry 9S

Olwen Baines 8T
Elliot Meilleur 7N
Joseff Closs Stacey 10E
Osian Herbert 8I

Pwyllgor Cydraddoldeb (NRW)

Gwernan Brooks 13.1 
Erin Gwilym 11O 
Tomos Gibson 11I 
Osian Griffiths 10N 
Ela Williams 9O 
Miri Sion 8E

Jess Roberts 7E
Mared Roberts 12.2
Nel Gwilym 11I
Gwern Jones 10T
Harri Spencer 9T
Elin Thomas 8S

Elin Evans 7O
Millie Williams 12.2
Elin Evans 11E 
Elis Jones 10S 
Beca Davies 8O 
Lili Thomas 7T

Archive

Cyngor Ysgol 2020/21

Prif Ddisgyblion: Eleri Jones, Andrew Hughes a Anest Edwards
Blwyddyn 12: Nel Jones a Deio Roberts
Blwyddyn 11: Jack Booth a Millie Williams
Blwyddyn 10: Eli Williams a Bryn Hughes
Blwyddyn 9: Logan Simkiss-Jones a Mali Hickey
Blwyddyn 8: Alaw Roberts a Rhys Pritchard

Trosglwyddo'r baton