logo Ysgol Brynrefail

Ysgol Brynrefail

Llun o adeilad Ysgol Brynrefail

You are here: Home > Pupils > School Council

School Council


Translation coming soon...

Cyngor Ysgol Brynrefail 2023-24

Cyngor Ysgol 2023 - 2024

Cofnodion

Tachwedd 2023 - Cyngor Dosbarth 'Codi Llais' - Cyfarfod Cyngor Ysgol

Prif Ddisgyblion

Blwyddyn 13
Eli Williams 13.2    
Aron Jones 13.3    
Anest Jones 13.2    
Celt Jones 13.2
Buddug Jones 13.1

Cynrychiolwyr Blynyddoedd:

Blwyddyn 12    
Ellie Gosset 12.1
Gwern Jones 12.2

Blwyddyn 11    
Jack Lawes 11N   
Betsan Haf 11N

Blwyddyn 10    
Osian Herbert 10O   
Miri Sion 10E

 

 

Blwyddyn 9    
Elliot Meilleur 9I   
Lili Thomas 9N

Blwyddyn 8    
Elis Griffiths 8S   
Jessica Bamber 8O

Blwyddyn 7    
Harri Owen 7S 
Ella Lake 7E

pwyllgor ysgol

Lles

Mrs Nidian Huws

Bl 7
Ella Lake
Mei Dafydd
Cai Patchett

Bl 8
Iago Hedd
Kyle Clayton
Tommy Roberts Jones

Bl 9
Alaw Edwards
Elliw Jones
Llinos Williams

Bl 10
Egan Jones
Osian Herbert

Bl 11
Betsan Haf
Kieran T Morgan
Elin Dafydd

Bl 12 ac 13
Aron Jones
Ellie Gosset
Luned Roberts

Addysg

Mr Paul Griffiths

Bl 7
Tomos Wyn Jones
Kyla Banholzer
Ana Hughes

Bl 8
Fiona Hutton
Dafydd Parry

Bl 9
Roxy Jones
Cai Newell
Mercy Will

Bl 10
Deri Hockley
Mati Roberts
Nia Hayes

Bl 11
Caio Owen

Bl 12 ac 13
Eli Williams
Celt Jones
Jac Williams

Cymuned

Miss Beca Owen

Bl 7
Harri Owen
Cadi Tate

Bl 8
Elis Griffiths
Jessica Bamber
Nanw Huws

Bl 9
Elliot Meilleur
Kyle Parry-Humphreys
Guto Hughes

Bl 10
Caleb Jones
Miri Sion
Morgan Rowlands

Bl 11
Ynyr Gwilym
Osian Perry
Jack Lowes

Bl 12 ac 13
Anest Jones
Gwern Jones
Gruff Llwyd

Cydraddoldeb

Mrs Nia Williams

Bl 7
Daisy Williams
Lois Wynne

Bl 8
Ana Humphreys
Ethan Elis

Bl 9
Lili Thomas
Tomos McMillan

Bl 10
Olwen Baines
Catrin Jones

Bl 11
Cari Roberts
Yasmin Griffiths

Bl 12 ac 13
Buddug Jones
Branwen Gruffudd

Archive

Cyngor Ysgol Brynrefail 2022-23

Cyngor Ysgol 2022 - 2023

Pwyllgorau

Pwyllgorau Ysgol 2022 - 2023

Aelodau'r Pwyllgor

Prif Ddisgyblion

Blwyddyn 13
Millie Williams 13.2    
Jack Booth 13.3    
Enlli Lloyd Jones 13.2    
Lewis Evans 13.2

Cynrychiolwyr Blynyddoedd:

Blwyddyn 12    
Eli Williams    
Ben Prebble

Blwyddyn 11    
Ellie Gosset 11E    
Gwern Jones 11T

Blwyddyn 10    
Ioan Minton-Morris 10N    
Betsan Haf 10T

Blwyddyn 9    
Osian Herbert 9I    
Elin Thomas 9S

Blwyddyn 8    
Cai Griffiths 8E    
Summer Girling 8E

Blwyddyn 7    
Leah Williams 7N    
Iwan Summers 7E

Pwyllgorau

Lles

Deio Jones 7T
Jac Williams 7N
Llew Jones 7O

Bl 8
Iago Hickey 8I
Eban Sion 8I
Otto Thomas 8N

Bl 9
Haf Williams 9N
Arawn Morus 9E
Macsen Torr 9O

Bl 10
Elin Roberts 10O
Lydia Thomas 10S
Betsan Haf 10T

Bl 11
Clara Hallsworth 11O
Ellie Gosset 11E
Awel Davies 11I

Bl 12 ac 13
Jack Booth
Millie Williams
Serenna Williams

Addysg

Mr Paul Griffiths

Bl 7
Efa Foulkes 7O
Iago Hedd 7I
Lleucu Evans 7T

Bl 8
Guto Hughes 8S
Riley O’Donnell 8O
Summer Girling 8E

Bl 9
Olwen Baines 9T
Erin Bowness 9I

Bl 10
Guto Bee 10E
Eban Moss 10N

Bl 11
Joseff Closs-Stacey 11N
Annie Chester 11N
Chloe Hudson 11T

Bl 12 ac 13
Enlli Lloyd Jones
Eli Williams

Cymuned

Mrs Lowri Roberts

Bl 7
George Jones 7S
Elliot Martin 7I
Iwan Summers 7E

Bl 8
Macs Eyre 8T
Elliot Meilleur 8N
Eira Jones 8T

Bl 9
Harri Williams 9O
Morgan Rowlands 9N
Macsen Torr 9O

Bl 10
Ryan Roberts 10S
Ioan Minton-Morris 10N
Toby Thomas 10I

Bl 11
Eric Hartsuiker 11I
Charlie Jackson 11S
Gwilym Evans 11S

Bl 12 ac 13
Lewis Evans
James Hayes
Ben Prebble

Cydraddoldeb

Miss Ffion Hughes

Bl 7
Anian Osmont 7E
Leah Williams 7N
Non Hughes 7S

Bl 8
Cai Griffiths 8E
Llinos Williams 8S
Lili Thomas 8O

Bl 9
Olwen Baines 9T
Luke Perry 9T
Tryfan Jones 9S

Bl 10
Mathew Ellis 10O
Rhys Pritchard 10T
Yasmin Griffith 10I

Bl 11
Callum Taylor 11O
Gwern Jones 11T
Osian Griffith 11N

Bl 12 ac 13
Erin Gibbard
Erin Gwilym

Dogfennau Cyngor yr Ysgol

Cofnodion

Aelodau'r Pwyllgor

  •  

Prif ddisgyblion

Deio Roberts 13.3    
Nel Jones 13.1    
Gwernan Brookes 13.1    
Elis Edwards 13.3

Cynrychiolwyr Blwyddyn 12
Jack Booth 12.3    
Iona Sloan-Lewis 12.1

Cynrychiolwyr Blwyddyn 11
Erin Gwilym 11O    
Bryn Hughes 11S

Cynrychiolwyr Blwyddyn 10
Ellie Gosset 10E    
Eric Hartsuiker 10I

Cynrychiolwyr Blwyddyn 9
Ifan Evans 9E    
Jack Lawes 9N

Cynrychiolwyr Blwyddyn 8
Cadi Sion 8N    
Osian Herbert 8I

Cynrychiolwyr Blwyddyn 7
Math Gruffudd 7O    
Elin Evans 7O

Aelodau’r Pwyllgorau

Pwyllgor Lles (GB)

Jack Booth 12.3
Sophie Harte 11N
Cian Taylor-Morgan 10T
Betsan Haf 9T
Beca Bowness 8T
Math Gruffudd 7O

Nel Jones 13.1
Ianto Davies-Evans 11T
Clara Hallsworth 10O
Ifan Morris 9E (i’w gadarnhau)
Efa Roberts 7N

Kenzie Hughes 12.1
Mared Evans 11S
Alisha Griffiths 10O
Harri Williams 8O
Elliot Williamson 8S

Pwyllgor Addysg (PPG)

Deio Roberts 13.3
Rhun Pleming 11E
Awel Davies 10I
Eban Moss 9N
Egan Jones 8E

Jack Michael 7S
Sophie Roughley 12.3
Dennis Morgan 11N
Ellie Gosset 10E
Jack Davitt 9O

Morgan Rowlands 8N
Cadi Sion 8N
Tyler Deemer 10N

Pwyllgor Cymuned/Amgylchedd (LWR)

Iona Sloan-Lewis 12.1
Bryn Hughes 11S
Charlie Jackson 10S
Isabella Evans 9S
Cara Dunscombe 8I

Jack Ellis 7E
Elis Edwards 12.3
Ben Prebble 11O
Eric Hartsuiker 10I
Guto Parry 9S

Olwen Baines 8T
Elliot Meilleur 7N
Joseff Closs Stacey 10E
Osian Herbert 8I

Cyngor Ysgol 2020/21

Prif Ddisgyblion: Eleri Jones, Andrew Hughes a Anest Edwards
Blwyddyn 12: Nel Jones a Deio Roberts
Blwyddyn 11: Jack Booth a Millie Williams
Blwyddyn 10: Eli Williams a Bryn Hughes
Blwyddyn 9: Logan Simkiss-Jones a Mali Hickey
Blwyddyn 8: Alaw Roberts a Rhys Pritchard

Trosglwyddo'r baton