logo Ysgol Brynrefail

Ysgol Brynrefail

Llun o adeilad Ysgol Brynrefail

Yr ydych yma: Hafan > Gwybodaeth > Llywodraethwyr

Llywodraethwyr


Y Corff Llywodraethu 2023 - 2024

Dogfen Y Corff Llywodraethu 2023 - 2024

Cadeirydd:
Y Cynghorydd Berwyn Parry Jones

Is-gadeirydd:
Mrs Jane Parry

Awdurdod Addysg Lleol:
Y Cynghorydd Beca Brown
Y Cynghorydd Berwyn Parry Jones
Y Cynghorydd Elwyn Jones
Y Cynghorydd Edgar Owen
Y Cynghorydd Elfed Williams

Cynrychiolwyr Rhieni:
Mrs Esyllt S Calley
Mrs Ffion Eryl Jones
Ms Glesni Ceridwen Madoc
Mrs Donna Roberts-Jones
Mrs Ceri A Williams
Ms Tammi Jones

Aelodau Cymunedol:
Mr Cemlyn Jones
Mr Selwyn Griffith
Mr Thomas Hastings
Mrs Jane Parry
Mrs Donna Taylor

Cynrhychiolwyr Athrawon:
Ms Sheila Hughes
Miss Alaw Ll Roberts

Cynrychiolydd Staff Ategol :
Mr Maldwyn P Morris

Disgyblion Lywodraethwyr :
 

Pennaeth :
Mr Arwyn Williams

Clerc Y Corff :
Mrs Ffion Morris