logo Ysgol Brynrefail

Ysgol Brynrefail

Llun o adeilad Ysgol Brynrefail

Yr ydych yma: Hafan > Gwybodaeth > Tymhorau

Tymhorau


2023-2024

Gwyliau Ysgol 2023 - 2024

TYMOR:

Hydref 2023 1 Medi 2023 - 22 Rhagfyr 2023
Gwanwyn 2024 8 Ionawr 2024 - 22 Mawrth 2024
Haf 2024 8 Ebrill 2024 - 19 Gorffennaf 2024
Bydd disgyblion yn dychwelyd i’r ysgol ddydd Mawrth, 5 Medi, 2023.

GWYLIAU:

30 Hydref - 3 Tachwedd 2023 (Hanner-Tymor)
25 Rhagfyr 2023 - 5 Ionawr 2024 (Gwyliau’r Nadolig)
12 - 16 Chwefror 2024 (Hanner-Tymor)
25 Mawrth - 5 Ebrill 2024 (Gwyliau’r Pasg)
6 Mai 2024 (Calan Mai)
27 - 31 Mai 2024 (Hanner-Tymor)
22 Gorffennaf - 30 Awst 2024 (Gwyliau’r Haf)

Bydd yr ysgolion yn ail-agor ddydd Gwener, 1 Medi, 2023 i athrawon, a dydd Mawrth, 5 Medi i ddisgyblion.

Nifer o ddyddiau ymhob mis y bydd yr ysgolion ar agor:
MEDI 2023 21
HYDREF 2023 20
TACHWEDD 2023 19
RHAGFYR 2023 16
IONAWR 2024 18
CHWEFROR 2024 16
MAWRTH 2024 16
EBRILL 2024 17
MAI 2024 17
MEHEFIN 2024 20
GORFFENNAF 2024 15
195

1 Medi 2023 - Diwrnod dan Reolaeth Ysgol
4 Diwrnod Hyfforddiant

Daw hyn â'r nifer dyddiau ysgol i ddisgyblion i 190

Bydd ysgolion sy’n cau ar gyfer etholiadau yn agor am y nifer hynny o ddyddiau ar ddiwedd Tymor yr Haf