logo Ysgol Brynrefail

Ysgol Brynrefail

Llun o adeilad Ysgol Brynrefail

Yr ydych yma: Hafan > Disgyblion > Pwy Di Pwy

Pwy Di Pwy


Staff Yr Ysgol 2021-22

Uwch Dîm Rheoli:

Mrs Ellen A Williams - Pennaeth
Mrs Gwenno Bebb    Dirprwy - Brifathro
Mr Elfed Williams - Dirprwy Brifathro
Mr Paul P Griffths - Pennaeth Cynorthwyol
Mrs Catrin W Jones - Pennaeth Cynorthwyol
 
Pennaethiaid Blwyddyn:

Mrs Nia R Williams - Uwch Arweinydd Bugeiliol
Mrs Cadi G Lake - Pennaeth Blwyddyn 7
Mr Sam J Jones - Pennaeth Blwyddyn 8
Mr John Ll Williams - Pennaeth Blwyddyn 9
Mr Llion W Jones - Pennaeth Blwyddyn 10
Mrs Melanie Hogan - Pennaeth Blwyddyn 11
Mr R Elfyn Roberts - Pennaeth Blwyddyn 12-13

Staff Addysgu:

Mrs Catherine F Bailey - Pennaeth Saesneg
Mr Iwan Barker-Jones - Pennaeth Dyniaethau/Uwch Fentor/Cysylltiadau Rhyngwladol/
Mrs Gwenno G Bolton - Addysg Gorfforol a Mathemateg
Mr Gareth Davies - Mathemateg ac Addysg Gorfforol 
Mrs Sonja K Davies - Saesneg
Miss Mollie Duggan-Edwards - Gwyddoniaeth
Mrs Anwen M Edwards - Pennaeth Cerdd
Dr Gareth S Evans - Pennaeth Ffiseg
Mrs Sharon Griffith - Cyd-gysylltydd Anghenion Dysgu Ychwanegol
Mrs Leah H Griffiths - Dyniaethau, Hanes a Chymraeg
Mr Paul P Griffiths - Pennaeth y Gyfadran Technoleg a Cydlynydd TGC
Mrs Sian A Harris - vey    Cymraeg a Cherdd
Mrs Melanie A Hogan - Pennaeth Ieithoedd Tramor Modern
Miss Ffion C Hughes - Pennaeth Addysg Grefyddol
Ms Gweno V Hughes - Cymraeg : Cyd-gysylltydd BAC Cymraeg CA4
Mrs Jennifer C Hughes - Technoleg a Pennaeth Celf
Ms Sheila Hughes - Saesneg a Cymraeg
Mr Nidian C Huws - Pennaeth Addysg Gorfforol
Miss Alaw G Jones - Gwyddoniaeth
Mrs Awen E Jones - Cymraeg
Mrs Bethan M Jones - Mathemateg
Mrs Catrin  W Jones - Cymraeg : Cyd-gysylltydd BAC Cymraeg 16+
Mrs C Gwenllian Jones - Cymraeg
Miss Erin M Jones - Saesneg a Chymraeg
Miss Heledd G Jones - Technoleg a Chelf
Ms Heulwen Jones - Dyniaethau , Hanes a Chymraeg
Mr Llion W Jones - Celf a Thechnoleg
Miss Lowri F Jones - Cymraeg
Mrs Non G Jones - Saesneg
Mrs Samantha J Jones - Ieithoedd Tramor Modern
Mr Siôn O Jones - Pennaeth Cynhwysiad
Miss Cadi G Lake - Cymraeg a Saesneg
Miss Rebeca C Owen - Dyniaethau
Mrs Samantha L Owen - Dirprwy Bennaeth Saesneg
 
Staff Addysgu:

Mrs Hayley G Parker-Jones - Mathemateg / Mathematics
Mr R Dylan Parri - Gwyddoniaeth Cyfrifiadurol a Daearyddiaeth
Mr Gethin A C Parry - Mathemateg a Gwyddoniaeth
Mr Jack Parry - Sesneg ac Addysg Gorfforol
Mrs Anwen Powell - Pennaeth Economeg y Cartref
Miss Alaw Ll Roberts - Mathemateg
Mrs Lowri W Roberts - Pennaeth Cymraeg
Miss Marian E Roberts - Pennaeth GC, Ast. Busnes a Iechyd a Gofal
Mr R Elfyn Roberts - Pennaeth Daearyddiaeth
Mrs S Gwenllïan Roberts - Technoleg a Chelf
Mrs Sioned W Roberts - Pennaeth Cemeg
Dr Ruth A Sharrock - Pennaeth Gwyddoniaeth a Bywydeg
Mr Arwel V Stephen - Pennaeth Mathemateg
Miss Sara M Stockwell - Gwyddoniaeth a Chemeg
Mrs Elin Ll O Williams - Cymraeg
Mr John Ll Williams - Gwyddoniaeth a Ffiseg
Mrs Nia R Williams - Arweinydd Bugeiliol, Gwyddoniaeth a Bywydeg
 
Staff Ategol:

Mr Kevin W Owen    - Rheolwr Busnes a Chyllid 
Mrs Bethan E Jones - Rheolwr Sustemau a Swyddog Arholiadau
Mrs Sasha S Alcock - Cymorthydd Clerigol
Mrs Meryl Williams - Cymorthydd Clerigol
Mrs Teleri H Pritchard - Technegydd Reprograffeg
Mr Maldwyn P Morris - Technegydd Gwyddoniaeth
Mr Ian Pritchard - Technegydd TGC/Technoleg
Mr Ian Wyn Jones - Gofalwr
Mr Carwyn Roberts - Gofalwr
Mrs Rhiannon Evans - Goruchwylwraig Cinio
Mrs Jeana Jones    - Goruchwylwraig Cinio
Miss Hannah R Bright - Uwch Cymhorthydd Cynhwysiad
Mr Alun Ll Pritchard - Uwch Cymhorthydd Cynhwysiad
Mrs Bethan Williams - Uwch Cymhorthydd Cynhwysiad
Mrs Liz Daniel - Uwch Gymhorthydd Cyflenwi
Mrs Elaine Price - Uwch Gymhorthydd Cyflenwi
Mr Sean W Davies - Cymhorthydd Dosbarth
Mr Tyler F French - Cymhorthydd Dosbarth
Mrs Rebecca O Jones - Cymhorthydd Dosbarth
Mrs Jennifer A Knott - Cymhorthydd Dosbarth
Mrs Gladwen Pritchard - Cymhorthydd Dosbarth
Mrs Maria Roberts - Cymhorthydd Dosbarth
Mrs Lynn Rowlands - Cymhorthydd Dosbarth
Mrs Clare Y Williams - Cymhorthydd Dosbarth
Mrs Manon E Williams - Cymhorthydd Dosbarth

Staff Asiantaethau Eraill:

Miss Lisa Cambell - Cyd-gysylltydd 5 x 60
Mr Dafydd Roberts - Swyddog Datblygu Rygbi er
Mrs Denise Jones - Cwnselydd
Mr Tudur Williams - Cwnselydd
Shan Jones- Swyddog Lles Addysg
Mrs Sioned Griffiths - Seicolegydd Addysg
Mrs Sara Williams - Nyrs Ysgol
PC Dylan Pritchard - Heddlu

Staff 2021-2022 (fersiwn i argraffu)